• Kortrijksesteenweg 733 – 9000 Gent
 • 09 243 41 00
 • info@rocvzw.be
 • www.rocvzw.be
 • Reis- & opleidingscentrum

  • 22/04/2021 11:26

  De Oosterweelverbinding

     

  Webinar door Michaël Vinck, Lantis

     

  Donderdag 17 juni 2020 (om 19u30)

     

  De Oosterweelverbinding is een grootschalig mobiliteits- en leefbaarheidsproject dat de Ring van Antwerpen sluit dankzij de aanleg van tunnels. Op Linkeroever en in Zwijndrecht zorgt het project voor een veiliger snelwegennet en meer leefbare dorpskernen. Op Rechteroever omvat het project de bouw van een nieuwe Scheldetunnel, een nieuw- op en afrittencomplex ter hoogte van het voormalige dorp Oosterweel en twee tunnelverbindingen tussen dit nieuwe aansluitingscomplex en de R1.

  Het viaduct van Merksem wordt afgebroken en vervangen door een verdiepte autosnelweg. Omdat heel wat weginfrastructuur onder de grond wordt gebracht, ontstaan er bovengronds nieuwe publieke landschappen met ruimte voor natuur en recreatie. Wijken en stadsdelen krijgen zo meer zuurstof en worden bovendien weer met elkaar verbonden.

  Het Oosterweelproject verbetert de bestaande fietsinfrastructuur en zorgt ook voor een uitbreiding van het netwerk van fietspaden. De werken aan de Oosterweelverbinding worden uitgevoerd door verschillende aannemerscombinaties. Lantis treedt op als bouwheer. Meer informatie vind je via www.oosterweelverbinding.be

  Michaël Vinck is bouwkundig ingenieur en technisch projectleider bij Lantis voor het Oosterweelknooppunt.

     

  Praktische informatie

  • Wanneer: Donderdag 17 juni 2021 (19u30)
  • Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733, 9000 Gent / Via ZOOM
  • Aanvang: 19.30 uur
  • Deelnameprijs: € 12 - Het inschrijvingsgeld komt integraal ten goede van het ROC. De spreker noch Lantis krijgen een honorarium.
  • Inschrijven: gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be (met juiste vermelding van de naam van de deelnemer) en 12 EUR te storten op de rekening van ROC vzw BE39 4460 2458 7119 met vermelding "Webinar Oosterweel” EN UW E-MAILADRES. Opgelet: omwille van de verstrengde coronamaatregelen gaat de lezing NIET door in het ROC. De lezing gaat volledig door via ZOOM. Voor de webinar hoeft u niets te installeren. Je krijgt ca. 1 uur voor de lezing een link doorgestuurd waarmee u de lezing kan volgen op uw PC, laptop of tablet. 
  • Uitgesteld relais: deze webinar wordt ook opgenomen; alle ingeschrevenen ontvangen enkele dagen na de lezing een link waarmee ze deze kunnen herbekijken.

  REEDS VOORZIENE WEBINARS/LEZINGEN in 2021 - SAVE THE DATE

  24 juni 2021 – IJsland door Paul Van Damme
  1 juli 2021 - Muziek uit New Orleans door Eddy Lefèvre