• Kortrijksesteenweg 733 – 9000 Gent
 • 09 243 41 00
 • info@rocvzw.be
 • www.rocvzw.be
 • Reis- & opleidingscentrum

 • Reisleider worden

  Reizen leiden bij het ROC

  De vzw ROC groepeert vrijwilligers die zich willen inzetten om reizigers een onvergetelijke vakantie te bezorgen. In opdracht van het ROC leiden zij groepen van verschillende reisorganisatoren onder het statuut van vrijwilliger (Wet van 2005). Reisleider zijn bij het ROC is dus géén job en de reisleiders worden niet betaald voor hun prestaties. De 'beloning' vinden zij in de waardering van de medereizigers en de voldoening na de reis.

  Selectie en opleiding

  Niet iedereen is in de wieg gelegd om reisleider te worden. Reizigers verwachten steeds meer van hun reisleider, voor wie een gedegen opleiding onmisbaar blijkt. In Vlaanderen bestaan verschillende opleidingscentra voor Reisleiders, die een diploma of getuigschrift als Reisleider afleveren. Daarvoor volg je een opleidingstraject uitgewerkt in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en andere toeristische organisaties en opleidingscentra. De vzw ROC hanteert dezelfde normen, zij het op een andere basis. Het ROC selecteert reisleiders en brengt hen vervolgens een bedrijfscultuur bij. Dit betekent dat wij in de eerste plaats op zoek zijn naar kandidaten die een opleiding tot reisleider hebben gevolgd. Het ROC vzw heeft met Toerisme Vlaanderen een samenwerkings-overeenkomst afgesloten en ontving het mandaat om aan reisleiders, die de opleiding met succes doorlopen hebben, een reisleiderskaart uit te reiken. Om als lid van de vzw te kunnen worden toegelaten, moet men immers beschikken over een reisleiderskaart. Uitzonderlijk kunnen kandidaten, die blijk geven van voldoende kennis en vaardigheden en er de juiste persoonlijkheid toe bezitten, worden toegelaten op basis van een EVC-procedure (Eerder Verworven Competenties). Zij verwerven dan de reisleiderskaart via het ROC. Na een positieve evaluatie worden de kandidaten ingeschakeld in de ROC-reisleiding. Het centrum levert derhalve geen diploma's af. Het curriculum van het ROC is dus ook geen verkorte vorm of korter alternatief voor de formele opleidingen in de CVO's, hogescholen of Middenstandsopleidingen.”

  Deze kaart is evenwel geen erkenning of kwaliteitslabel, maar bewijst louter dat de houder een set van basiscompetenties verworven heeft die van belang zijn bij het rondleiden van bezoekers.

   

   

  Indien u meent over de nodige eigenschappen te beschikken, kan u uw kandidatuur per e-mail naar Karel Peeters sturen, met volgende inhoud:

  • Een motiverende brief
  • Een volledig ingevuld sollicitatieformulier

   

  Je kan het sollicitatieformulier hier downloaden om in te vullen.

   

  Na een voorselectie en persoonlijk gesprek kan u doorstromen tot een kleine groep waaruit uiteindelijk - eventueel na toepassing van de EV-procedure - via een assessment de aspirant-reisleiders worden geselecteerd. Na een opleiding en slagen in de ROC-proeven zal u uw eerste (Europese) reis leiden.